Privacyverklaring

Rewild Branding begeleidt bedrijven in het ontwikkelen van een branding en creatieve strategie. Daarbij wordt er gezorgd voor een zorgvuldige afhandeling van persoons- en/of bedrijfsgegevens. 

 

In deze privacyverklaring beschrijft Rewild Branding de algemene gang van zaken op het gebied van privacy, met betrekking tot de door Rewild Branding verzamelde, gebruikte en uitgewisselde persoonsgegevens.

 

Rewild branding doet er alles aan om je privacy te waarborgen. Dit betekent onder meer dat:

  • Er zorgvuldig wordt omgegaan met je persoons- en bedrijfsgegevens;

  • Ervoor gezorgd wordt dat onbevoegden geen toegang hebben tot jouw gegevens.

 

Registratie

Voor een goede samenwerking met de klant is het noodzakelijk dat er per klant gegevens worden geregistreerd. Rewild branding is zich ervan bewust hoe belangrijk de bescherming van je gegevens is. Ze worden dan ook op een verantwoordelijke manier verwerkt, in overeenstemming met de geldende AVG-wetgeving.

 

Verzoeken om informatie

Wanneer er contact met Rewild Branding wordt opgenomen (offline of online) met het verzoek voor informatie, het aangaan van een traject, oid, verzameld Rewild Branding de informatie die nodig is om aan je verzoek te voldoen en contact met je op te nemen. Zo worden je naam en contactgegevens vastgelegd, alsmede informatie over je verzoek en facturering. Rewild Branding bewaart dergelijke informatie voor administratieve doeleinden.

 

Bewaartermijn

Persoonsgegevens

De persoonsgegevens worden gebruikt om je te kunnen helpen met je verzoek. Deze informatie wordt voor een periode van drie jaar bewaard. Daarna worden de gegevens verwijderd. 

Facturen

Conform de wettelijk vastgestelde regels worden facturen van klanten zeven jaar bewaard. De papieren facturen worden bewaard in een afgesloten kast. 

Mailverkeer met privacygevoelige informatie

Al het mailverkeer met privacygevoelige informatie worden na afhandeling verwijderd uit de mailbox.

 

Contact

Heb je vragen over deze privacyverklaring, neem dan contact op met Femke Pluijm van Rewild Branding: hello@femkepluijm.com

 

Rewild Branding

Eigenaar: Femke Pluijm

Adres: Koningsspoor 108, 3994 AG Houten

Email: Hello@femkepluijm.com

Telefoonnummer: +316 577 57 810

Kvk-nummer: 72607920